پروفرما اینویس: از اسناد کالایی در بازرگانی است – طرف‌های قرارداد و نتیجه مذاکره در مرحله کوتیشن (مظنه) را در این سند یکدست می‌کنند. این سند به محض نافذ شدن ار را ملزم به پرداخت و طرفین را وارد عملیات بازرگانی (مانند فراهم آوردن محموله) می‌کند. گفته می‌شود این سند در محاکم قضائی فاقد اعتبار کافی است و در قالب قرارداد معنی پیدا می‌کند. این سند اولین عامل الزام‌آور بین طرف‌هاست. کامرشیال اینویس و پکینگ لیست در هنگام تحویل کالا ارائه می‌شوند اما منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تحصیل در خارج | Study Abroad Beautifulmind_0 عاشقان مسیح SGP درب های امنیتی اسپلنج مرکز پاکسازی پوست و لیزر در شمال تهران قیمت دستگاه حضور و غیاب رتبه بندی شرکت و ثبت شرکت| ساجات - یکتا بازار تولید , تجارت و خدمات رسمی ایران SUPERTOPS.ir